Anasayfa DENİZ CANLILARI Tulumlular

Tulumlular

Tulumlular – Tunicata

Mantolu hayvanlar yada tulumlular olarak bilinirler. En basit omurgalılar olarak da bilinirler. İlk başta omurgasızlara benzemek ile birlikte sırtiplilerden sayılmasının nedeni, larva döneminde kuyruklarında oluşan sırt ipi ve baş kısımlarına yakın bölgede beyne dönüşmüş bir yapı olmasındandır. Bu neden ile omurgasızlar ile omurgalılar arasında geçiş kabul edilirler.

Tulumlular ergin dönemlerinde zemine sap veya tabanları ile bağlı olarak yaşarlar. Giriş ve çıkış sifonu olarak kullanılan açıklık son derece belirgindir. Solunum sistemleri, yemek borusu, mide ve bağırsaktan oluşan sindirim sistemi ve basit yapılı kalp ve damarlardan oluşan bir dolaşım sistemleri vardır. Hem erkek hem dişi özellik taşımalarından dolayı hermafrodittirler.

Tulumlularda üreme tomurcuklanma ile gelişir. Eşeyli üreme ise vücut dışında gerçekleşir kutuplardan tropik denizlere kadar değişik derinliklerde yaşayabilirler. Vücut yapıları benzerlik gösterdiğinden türleri ayırt etmek için daha çok renk ve büyüklük kullanılır.

TUNİKAT (Clavelina nana)
Vücutlarının büyük bölümü saydamdır ve üzerlerinde sarımsı çizgiler ile C.lepadiformis’ten ayırt edilir. Sert zemin ve topraklar ve mercanların üzerlerinde bulunurlar. Genellikle sığ sularda olmak ile birlikte 20 mt.ye kadar derinliklerde olabilir. Boyları 10 mm. adardır ve enine çizgileri 6-8 arasındadır, bu ayırıcı özelliktir. Kolon, halinde yaşarlar. Planktonlar, mikroskobik organizmalar ve organik maddeleri sudan süzerek beslenirler.

TUNİKAT (Clavelina lepadiformis)
Vücutlarının büyük bölümü saydamdır ve üzerlerinde süt beyazı çizgiler ile C.nana’dan ayırt edilir. Kayalıklarda, yarıklarda, sert zemin ve topraklar ve mercanların üzerlerinde bulunurlar. Sığ sulardan derin sulara kadar her derinlikte yaşayabilirler. Boyları 30 mm. ve koloni halinde yaşarlar. Enine çizgileri 10-17 arasındadır ve ayırıcı özelliktir. Bu hayvanları izlediğinizde saydam vücutları sayesinde iç organlarını ve aldığı besini sindirmesini ve sümüksü bir yapı oluşturmasını izleyebilir. Planktonlar, mikroskobik organizmalar ve organik maddeleri sudan süzerek beslenirler.

TUNİKAT (Aplidium conicum)
Renkleri koyu sarı ile turuncu arasında değişir. 5-50 mt. arasında kumlu çamurlu ve topraklı bölgelerde yaşarlar. Konik bir koloni oluşturan bireyler dağınık bir yapı ile 20 cm. büyüklüğüne erişirler. Planktonlar, mikroskobik organizmalar ve organik maddeleri sudan süzerek beslenirler.

TUNİKAT (Halocynthia papillosa)
Renkleri turuncudan mercan kırmızısına kader değişir. Akdeniz’de yaygın olarak derin sularda yaşarlar. sığ sularda ışığın az olduğu bölgeleri tercih ederler. Bireysel olarak yaşamayı tercih ederler ve boyları 10 cm.ye ulaşabilir. Vücutlarının dış kısmı kalın bir deriye benzer ve tehlike hissettiklerinde boşaltım açıklıklarını kapatırlar. Göze çarpan renklerine rağmen, üzerlerine başka canlıların yerleşmemesi özelliklerinden birisidir. Sudaki mikroskobik organizmalar, organik maddeler ve belirli tuzlar ile beslenirler.

Kaynak: Derin Mavi Atlas B.Gözcelioğlu, Ö.F.Aydıncılar, 2004

KATEGORİDEKİ DİĞER YAZILAR